Leiepriser for næringseiendom

Leiepriser for næringseiendom varierer stort fra område til område i Oslo og Akershus. Lilleberg Eiendom AS drifter og forvalter et stort utvalg av eiendommer. Vi har lokaler med god beliggenhet til fornuftige leiepriser.

Å velge riktige næringslokaler er viktig, og vi i Lilleberg Eiendom har deg som kunde i fokus og er opptatt av tett oppfølging og tilrettelegging. Det er store forskjeller på hvor mye ulike bransjer ønsker å betale for å leie næringseiendom. Vi i Lilleberg Eiendom hjelper deg og din bedrift med å finne det som passer for nettopp deg. Ofte er det beliggenhet mer enn standard» som styrer utleieprisene, men vi i Lilleberg Eiendom tilbyr god beliggenhet og god standard til fornuftige priser.

Ta gjerne kontakt med vår avdeling så finner vi noe som passer deg og din bedrift. Lilleberg Eiendom AS ble stiftet 6. januar 1997. Vi eier cirka 540.000 kvm og forvalter rundt 40.000 kvm næringseiendom hovedsakelig i Oslo, Asker og Bærum. Er du på utkikk etter et kontor til leie så kontakt oss i dag. Vi tar sikte på å ha en nær og god dialog med alle våre leietakere, og skaper lange relasjoner ved å levere god kvalitet og et høyt servicenivå. Vår strategi er å være en seriøs og langsiktig aktør i markedet.

Nyttig informasjon for deg som ønsker bedre forståelse av leiepriser for næringseiendom

LEIEPRISER/BOKOSTNADER
Det er viktig å være klar over det totalt kostnadsbilde og alle kostnadsdriverne når man sammenligner leiepriser. Leieprisen pr. kvadratmeter er kun en liten del av de totale bokostnadene til din bedrift.
Fellesarealpåslag og felleskostnader to vesentlige kostnadsdrivere man må være klar over.

Fellesareal
Det er viktig å være klar over hvilket påslag den spesifikke eiendommen har for andel fellesareal. Fellesareal er de arealene i eiendommens som alle eiendommens 7 leietakere disponerer felles som f.eks. inngangsparti, trapper, heis, tekniske rom til ventilasjon, heismaskin osv. Fellesarealpåslaget er den andelen av eiendommens fellesareal som tillegges hver bedrift. Fellesarealpåslaget ligger normalt mellom 10 og 40 %.

For en bedrift med 50 ansatte har man behov for ca. 1000 kvm. Dersom man sammenligner to eiendommer med samme leie pr. kvadratmeter der den ene har 35 % fellesarealpålsag mens den andre har 15 % fellesarealpåslag utgjør dette ca 15 % forskjell i total leiepris.

Felleskostnader
Felleskostnader er de service- og driftskostnadene tilknyttet eiendommen som tillegges leietaker. Dette gjelder f.eks. vaktmestertjenester, snøbrøyting, service av ventilasjon og heis, renhold av fellesarealer osv. Felleskostnadene kan også i en del tilfeller inneholde eiendommens strømkostnader. Felleskostnadene ligger normalt mellom 150,- og 600,- pr. kvm. Det er viktig å være klar over at felleskostnadene kan variere fra år til år, og man bør få dokumenter felleskostnadene de siste årene før man tar en endelig avgjørelse.

For den samme bedriften med 50 ansatte kan denne forskjellen utgjøre store forskjeller i de totalt bokostnadene. Sammenligner man prisene på to eiendommer der den ene har felleskostander på 450,- pr. kvadratmeter mens den andre har 225,- pr. kvm utgjør dette en forskjell på 258.750,- i årlige bokostnader. Det er viktig å skjønne hva man får for denne merkostnaden. Skyldes dette at man får noe ekstra service, og har man i så fall bruk for dette, eller skyldes dårlig drift og forvaltning av eindommen eller at eiendommen er dyr og lite effektiv å holde i drift.

Lilleberg eiendom leier ut kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum.

Henvendelser om kontorbygg kan rettes til Lilleberg Eiendom AS på telefon: 67 43 00 43 eller E-post: joakim@lilleberg-eiendom.no

Besøk oss gjerne i Billingstadsletta 19 B, 1396 Billingstad.