vi-leverer
Gode lokaler i gode bygg og et høyt servicenivå

Velkommen til et enklere leieforhold

Om oss

Lilleberg Eiendom skal være en synlig merkevare ved å:

  • skape lange relasjoner med leietakerne gjennom å levere høyt servicenivå og god kvalitet.
  • ha en nær dialog med alle leietakere.
  • forvalte selskapets verdier med en langsiktig eierstrategi og gjennom redelige avtaleforhold.
  • løse problemer i leieforholdet gjennom tett dialog til begge parters beste der realiteter er viktigere enn formalia.
  • tiltrekke seg kvalitetsbevisste leietakere som ønsker gode lokaler i gode bygg tilpasset deres behov.
  • fremstå som en positiv og bevisst samfunnsaktør med et bevisst forhold til etikk og moral.

Lilleberg Eiendom AS eier ca. 60 000 kvm og forvalter ca. 50 000 kvm næringseiendom hovedsakelig i Oslo, Asker og Bærum.

Historie

Lilleberg Eiendom AS ble stiftet 6. januar 1997 i forbindelse med en eiendomsinvestering i Grenseveien i Oslo som ble realisert i 1998. I 2000 ble Lilleberg Eiendom AS fisjonert og har siden 1. januar 2000 vært et heleid investeringsselskap for familien Hereng Christophersen.

Styret

Odd-Einar Christophersen, Styreleder og eier i Lilleberg Eiendom AS

Odd-Einar etablerte Lilleberg Eiendom AS i 1997 og er eier i selskapet. Han er jurist fra universitetet i Oslo og har arbeidet 30 år som advokat/partner i advokatfirma Føyen og advokatfirma Selmer. Odd-Einar har lang erfaring med eiendom og har en rekke styreverv.

 

Turid-Mette Hereng, Styremedlem og eier i Lilleberg Eiendom AS

Turid-Mette har omfattende bakgrunn fra revisjon, regnskap og økonomi og har vært daglig leder i Lilleberg Eiendom AS frem til 2015.

 

Joakim Hereng, Styremedlem og daglig leder i Lilleberg Eiendom AS

Joakim er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en master i eiendomsutvikling fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Joakim har arbeidet i Lilleberg Eiendom AS siden 2011.

 

Morten Hereng Christophersen, Styremedlem i Lilleberg Eiendom AS

Morten er utdannet jurist ved universitetet i Oslo og arbeider som skatteadvokat i RSM. Han har tidligere arbeidet i Skatt Øst og EY, og har spesialisering på skatt og eiendom.

Strategi

Lilleberg Eiendom AS skal være et diversifisert investeringsselskap med hovedvekt på investeringer i fast eiendom i Norge. Innenfor eiendom skal investeringene fordeles mellom utviklingsprosjekter og utleide eiendommer med god kontantstrøm. I hovedsak skal eiendomsinvesteringene være langsiktige med lav risiko.

icon-lilleberg
Lilleberg Eiendom AS skal være et diversifisert investeringsselskap med hovedvekt på investeringer i fast eiendom i Norge.